Tractatus in tres animasticae libros, ad mentem Nostri Subtilis doctoris. Tomus tertius comprehendens tres libros de Anima, et Universam metaphysicam

Descripción
Texto en latín.
Texto a dos columnas.
Portada orlada.
Viñeta.
Letra capital orlada.
Sello ovalado: "Biblioteca Nacional. Lima-Perú".
Encuadernado en pergamino.
Fecha
1768
Palabras clave
Idioma
Tipo de formato

application/pdf