[Carta de Máximo Ramón Lira Donoso, Lima; para Ricardo Palma, Lima]

Al parecer se ofrece a llevar a Santiago, un manuscrito que Ricardo Palma desea enviar al señor Rubinet.
Descripción
Título facticio.
Foliación original “175”.
Sello en tinta
Fecha
1894 diciembre 22
Idioma
Tipo de formato

application/pdf